Śpiewnik polski

Około 50 tekstów popularanych polskich pieśni i kolęd