Dookólne panoramy 360VR

Dynamiczne panoramy, choć nie są filmami, umożliwiają obejrzenie kompletnego lub częściowego sferycznego widoku z danego miejsca (VR-wirtualną rzeczywistość). Poprzez możliwość rozglądania się we wszystkich kierunkach (do 360° w poziomie i do 180° w pionie), zdjęcie sferyczne pozwala na uzyskanie wrażenia, że znajdujemy się w centrum oglądanej przestrzeni (widoku, pomieszczenia). Oglądanie zdjęcia dookólnego odpowiada właśnie „rozglądaniu się” dookoła, z danego punktu przestrzeni.

Zdjęcie dookólne składa się ze specjalnie przygotowanej fotografii sferycznej oraz z „projektora”, czyli miniprogamu do wyświetlania wybranych obszarów tej fotografii. Obraz sferyczny może pokrywać cały (360/180 stopni), lub częściowy widok z danego punktu. Obraz ten jest uzyskiwany poprzez złożenie razem serii zdjęć wykonanych dookoła z tego punktu, oraz następne rzutowanie rezultatu na 6 wewnętrznych boków sześcianu lub na cylindryczny ekran.

W trakcie oglądania taki gotowy obraz, po ściągnięciu do komputera i załadowaniu go do projektora, jest stopniowo interaktywnie wyświetlany w okienku projektora, zgodnie z poleceniami jakie oglądający przekazuje przy pomocy klawiszy sterujących i myszki.

Jeden z pierwszych przykładów takiego gotowego obrazka, pochodzący z roku 1976, jest dostępny na url:
http://www.debevec.org/ReflectionMapping/Blinn/ROOMB.gif

Dynamiczne zdjęcia VR są wykonywane w następującym cyklu produkcyjnym:

1. Zdjęcia w poszczególnych kierunkach widzenia z jednego miejsca wykonuje się przy pomocy kamery cyfrowej, apratu fotograficznego lub kamery video tak aby pokryć całe wymagane pole widzenia wokół punktu fotografowania.

2. Wybrane, statyczne fotografie 2D, przetworzone na format cyfrowy, są poddawane, jeśli jest to niezbędne, wstępnej korekcji eliminującej błędy obiektywu oraz wstępnemu retuszowi.

3. Przy pomocy programów składających dokonuje się zcalenia przetworzonych cyfrowo zdjęć 2D (od 2-dimensional czyli dwu wymiarowych) w jeden plik.

4. Plik poddawany jest retuszowi końcowemu oraz uzupelnieniom w celu skompensowania ograniczeń programów składajacych (np. korekcja błędów składania, rozszerzenia kątów widzenia, wpisania danych praw autorskich itp.

5. Dokonuje się konwersji pliku do formatu zastosowanego wizjera-czyli miniprogramu do oglądania zdjęcia VR w komputerze. W niniejszej fotografii VR został zastosowany uniwersalny wizjer (viewer) z domeny GNU, opracowany przez prof. Helmuta Derscha. Jest on autorem najlepszego europejskiego oprogramowania do przygotowywania i wyświetlania dynamicznych zdjęć VR.

Styczeń, 1999