Powstanie Warszawskie, Stare Miasto, szpital na ul. Długiej 7, 2-9-1944

Opowieść o 2 września 1944 w powstańczym szpitalu na Długiej 7. Stare Miasto po jego opuszczeniu kanałami przez oddziały Armii Krajowej. Oddziały pomocnicze SS prowadzą pacyfikację wyprowadzając zdrowych cywili i rozstrzeliwując rannych w szpitalu. Sanitariuszki Barbara Gancarczyk-Piotrowska i Janina Jasiak-Gruszczyńka zostają na Starym Mieście aby ratować swoich rannych kolegów i innych rannych przed egzekucjami.

Na okładce poniżej: Spotkanie po wojnie z leczonym rannym powstańcem wysłanym przez pielęgniarki w bezpieczne miejsce podczas ewakuacji ze szpitala (pierwotnie został odrzucony z powodu wysokiej gorączki)

https://youtu.be/COdCOPFiMYA