Utveckling av vattenkraft i Sverige 1856-1994 – animering

Utbyggnad av vattenkraft i Sverige mellan 1856 och 1994. Vattenkraften står för ca 45 % av all elproduktion i Sverige.

(animation 2 min. 30 sek.)