GIS kartor

Geographic Information Systems

GIS tillhandahåller och driver digitala verktyg för insamling och presentation av alla typer av geografiskt lokaliserade data. Eller, i vardagsspråk, att skapa digitala statiska och dynamiska tematiska kartor. Nedan finns exempel på en sådan karta med användning av olika verktyg:

IS