Äldre projekt

Vi har varit aktiva på Internet sedan 1996. Första tiden har vi jobbat spontant med sammanställning av länk kataloger och egna information i världsspecifika område.