Cartographia Poloniae


(författat av Ulla Ehrensvärd)

Polska Północno-Wschodnia