Gazeta Warszawska 13 lipca 1793, stron 8. (Zdjęcia i webizacja ©2016 Jacek Gancarson)

(Jeśli strona nie otwiera się, kliknij jeszcze raz)