Możesz tu przeczytać pasjonującą opowieść o 2-letniej podróży Mikołaja Krzysztofa Radziwiła do Ziemii Świętej w latach 1582-84, opublikowaną w Krakowie roku 1628 (354 stron).

Mikołaj Krzysztof Radziwił, zostawszy ranny w bitwie pod Połockiem w 1579 roku, ślubował, że jeśli wyzdrowieje odbędzie pielgrzymkę do Jerozolimy. Kiedy odzyskał zdrowie udał się w 1582 roku z bardzo małym orszakiem przez Włochy i Cypr do Ziemii Świętej a potem do Trypolisu i Egiptu, gdzie min. zwiedził Teby, Kair i Aleksandrię oraz zakupił kilka mumii. Opisuje swoje zwiedzanie wszystkich ważnych obiektów kultury po drodze, gospodarkę, prawo i zwyczaje, a także dramatyczne niekiedy przygody i spotkania, min. straszną burzę morską na morzu Śródziemnym i napad zbójców we Włoszech.

Zdjęcie strony tytułowej ze zbioru cyfrowego Biblioteki Narodowej (w sfotografowanym tu egzemplarzu Pregrynacji.. brakuje tylko tej jednej strony)

Peregrynacja Mikołaja Radziwiła do Ziemi Świętej

Peregrinacya
albo
pielgrzymowanie
do Ziemie Swietey
Iaśnie Oświeconego Pana
Jego Mości Pana
Mikołaia Christofa Radziwiła, Xsiążęcia na Ołyce i Nieswieżu, Hrabie na Szydłowcu, i Mir, Woyewody Wileńskiego, Sawelskiego, &c, &c. Starosty.
Przez Jego Mości Xsiędza Tretera, Kustosza Warmieńskiego, językiem Łacińskim napisana i wydana.

A przez X. ANDRZEJA WARGOCKIEGO na polski język przełożona.
Cum Gratia & Priuilegio S.R.M.
W Krakowie w Drukarniey Antoniego Wosinskiego, Roku P. 1628.
Dalej: Do Łaskawego Czytelnika