Przedmowa do Króla, Statua, prawa y constitucie koronne łacińskie y polskie z statutów Łaskiego y Herborta y z conctituci koronnych zebrane, 1600.

(4 strony, reprodukcja pochodzi ze zbiorów Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

(Jeśli strona nie otwiera się, kliknij jeszcze raz)