Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655r. wg ks. Augustyn Kordeckiego, tom 1, Paryż 1867, stron 64. (Zdjęcia i webizacja ©2016 Jacek Gancarson)

(Jeśli strona nie otwiera się, kliknij jeszcze raz)