Umowa między Stanisławem Żółkiewskim, Hetmanem Korononnym a Moskiewskimi Bojarami, sierpień 1610 (8 stron), Zdjęcia © 2010 Jacek Gancarson

(Jeśli strona nie otwiera się, kliknij jeszcze raz)