Karty 38-43:
Kopie fragmentów potwierdzenia przywilejów aleksandryjskich z 1543 roku z powołaniem na króla Zygmmunta Augusta (najpradopodobniej ze zbioru Książąt Radziwiłłów).

Karty 44-55:
In comitiis generalibus Cracovien constitutiones facte Anno domini qullesimo quiadragesimo tertio. (1553)
O zjednoczeniu z Koroną panstwvi Wielkiego Księstwa Litewskiego Pruskiego, Oswięcimskiego i Zatorskiego.
©2017 Jacek Gancarson (dzięki uprzejmości Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w St. Petersburgu).

(Jeśli strona nie otwiera się, kliknij jeszcze raz)