Uniwersał Króla JMści 25 Juny 1607 (2x2 stron). Riksarkivet, Sztokholm. Sygn. SE/RA/720795/III/03 Vol. E8599, Zdjęcia © 2010 Jacek Gancarson

(Jeśli strona nie otwiera się, kliknij jeszcze raz)