Uniwersał Króla JMści 25 Mai 1607,(1x2 stron).
Riksarkivet, Stockholm. Sygn. SE/RA/720795/III/03 Vol. E8599. Zdjęcia ©2011 Jacek Gancarson

(Jeśli strona nie otwiera się, kliknij jeszcze raz)