Deklaracja ideowa Rokoszu 1606-1607, (9x2 stron).
Riksarkivet, Stockholm. Zdjęcia ©2011 Jacek Gancarson

(Jeśli strona nie otwiera się, kliknij jeszcze raz)