Konstytucje Sejmu Konwencji Generalnej w Piotrkowie 1544.
Photo ©Uppsala universitetsbibliotek 2012.

(Jeśli strona nie otwiera się, kliknij jeszcze raz)