Polecenie króla Zygmunta III Wazy do Krzysztofa Radziwiłła powołania 12 tys jazdy na wojnę z Turcją, opłaconego z nowouchwalonych podatków pogłownego i kwarcianego, Warszawa, 28 kwietnia 1590, ©2012 Jacek Gancarson
En order av kung Sigismund III Vasa till Christopher Radziwiłł att kalla 12 tusen riddare för försvarkrig mot Turkiet, betalt genom av sejmen nyligen beslutade skatter: per-capita-skatt och kungliga arrende skatt, Warszawa, den 28 april 1590, ©2012 Jacek Gancarson

(Jeśli strona nie otwiera się, kliknij jeszcze raz)