Warunki Pokoju Wiecznego z Moskwą zawartego dnia 14 czerwca 1634 (4 strony),
Riksarkivet, Stockholm. Zdjęcia ©2011 Jacek Gancarson

(Jeśli strona nie otwiera się, kliknij jeszcze raz)